Strandnära tomter

Kristinestad har planlagt 16 havsnära fritidstomter
enligt koloniträdgårds-idyllen.
Tomterna är belägna 100 meter från strandlinjen.
På stranden har staden grundat en ny simstrand med sandbotten.
Avståndet till Salutorget är endast tre kilometer.

Oy Jelbo Ab bygger 12 högklassiga fritidsstugor på området.
Stugorna baserar sig på Finlamelli Oy:s långa erfarenhet av stockstugor.