Nyckelfärdigt

Tomternas storlek är 448 kvadratmeter.
Stugorna i 1,5 våningar är isolerade för vinterbonad
och har golvvärmesystem.
Lamellstockväggarna är 134 mm tjocka.
Golvytan är 45 kvadratmeter + loftet.
Stugorna är fullständigt utrustade.

Anslutningarna: vatten-, avlopp- och el är färdigt kopplade
och möjligheten till bredband är okomplicerad.

inne_bastu

inne_kok

inne_loft

inne_loftuppe

inne_sovrum